tuzlanski sajam

Dobrodošli u Tuzlu

Pronađeni ostaci najstarije materijalne kulture pružaju dokaz da je Tuzla s bližom okolinom jedno od najstarijih naselja u Bosni i Hercegovini i da je područje tuzlanskih sonih izvora bilo kontinuirano naseljeno od najstarijih vremena pa sve do danas. Sva naseljavanja Tuzle, počev od neolitskih vremena pa dalje, bila su vezana za bogata nalazišta soli. O tome govore svjedočenja koja su ostavili Aristotel i Strabon. Bizantski car Konstantin Porfirogenet u svojim povijesnim spisima spominje oko 950. godine postojanje tuzlanskih sonih izvora i naselja oko njih. Nazivi naselja, promjenjljivi kao i njihovi gospodari, pojmovno su uvijek označavali sol: Soli, Salines, Memlehaizir, Tuz, Tuzla. Nekoliko stoljeća smjenjivali su se na ovim prostorima vladari Rimskog carstva, Bizanta, srednjevjekovne Bosne, Turske, Austro-Ugarske monarhije i drugih. Tuzla dolazi pod vlast Turske 1460. godine.

Reformom turske uprave i slobodnijim razvojem gradskoga gospodarstva, te pojavom modernih obrta, ona se razvija u upravno-administrativno središte sjeveroistočne Bosne. Pri kraju turske uprave Tuzla broji oko 5.000 stanovnika i ubraja se među nekoliko najvećih bosanskih gradova. Iz vremena turske vladavine je ostalo više građevina – zadužbina turskih velikaša. Sačuvano je više džamija: Turalibegova ili Poljska s kamenim minaretom i Ak–džamija u Gornjoj Tuzli – obje iz XV. stoljeća i dr.

Prvi dokument o eksploataciji sonih izvora datira od 1548. godine. Sol se proizvodila tokom čitave godine a soni bunari su se nalazili na Sonom trgu (danas Trg oslobođenja).

Prve škole u gradu otvaraju se od 1826. godine, prva bolnica 1874. godine, a 6 godina prije otvorena je i prva ljekarna. Dolaskom Austro-Ugarske monarije u BiH, gospodarstvo Tuzle postaje dio šire ekonomske politike Carstva. Uspostavom austrougarske vlasti započeo je intenzivan razvoj industrijske proizvodnje ponajprije soli i uglja te izgradnja moderne infrastrukture grada.

Tuzla, smještena na obroncima planine Majevice, zauzima središnje mjesto područja sjeveroistočne Bosne. Na području grada živi oko 170.000 stanovnika. Tuzla je jedan od četiri najveća grada u Bosni i Hercegovini i predstavlja privredno, znanstveno, kulturno, zdravstveno središte sjeveroistočne Bosne.

Grad raspolaže privlačnim izletištima: slana jezera u centru Grada, izletište Ilinčica, a u neposrednoj okolini su jezero Modrac, planina Konjuh... Podzemna eksploatacija soli koja se odvijala nekoliko desetljeća, prouzrokovala je veliko slijeganje tla koje se u pojedinim dijelovima grada spustilo i preko 10 metara. Došlo je do rušenja mnogih zgrada, naročito objekata stare arhitekture, a time i do znatne promjene fizionomije Grada.