TST
električna energija
 • projektovanje, izgradnja energetskih objekata
 • oprema i uređaji za proizvodnju i prenos električne energije
 • elektroinstalacioni materijal, zaštitni, kontrolni i mjerni uređaji
ugalj
 • oprema za podzemnu i površinsku eksploataciju
 • oprema za oplemenjivanje, preradu uglja i transport uglja
 • oprema za geološka istraživanja
 • oprema i sistemi zaštite i sigurnosti u rudnicima
gas i nafta
 • proizvodi derivata nafte
 • transport, skladištenje i promet nafte i derivata nafte
 • transport, skladištenje i distribucija prirodnog gasa
solarna energija
 • fotonaponski sistemi /projektovanje, oprema, montaža/
 • solarno termalna tehnologija /projektovanje, oprema, montaža/
vjetroenergija
 • vjetroagregati, električna, elektronska, mehanička i hidrulička oprema i komponente
 • konsalting, projektovanje, montaža
bio masa
 • briketi, pelet, biodizel, bioplin, biohidrogen, biomasa iz otpada
 • skladištenje biomase, briketirke, peletirke
 • oprema za gasifikaciju i spaljivanje
 • bioreaktori, kotlovi, turbine
energetska efikasnost
 • energetska efikasnost u zgradarstvu /projektovanje, materijali/
 • niskoenergetske kuće: pregledi, certificiranje
 • energetska efikasnost u industriji
 • led rasvjeta, sistemi upravljanja rasvjetom